Mənhəcin əsasları
slider

About us

features

28.10.16

Sual-Cavab


Qamət Süleymanov - Mumeyyiliyin Sələfi mənhəcinə qarşı cinayəti

Şeyx Ubeyd əl-Cəbirinin
"Cinayət ət-Təməyyi aləl-Mənhəcis-Sələf" - kitabı


1. Müqəddimə


2. Ön söz


1-ci sual:
Mumeyyilərə bidətçilərlə-hizbilərlə oturmamağı dedikdə cavabında "şeyx İbn Baz onlarla oturururdu" deyirlər.

(1-ci hissə) Cavab:
Şeyx ibn Baz haqqında və şeyxin bidət əhli ilə oturmağının səbəbləri
Sələfi mənhəcinə görə müxalif fikirləri öyrənmədən elm almaq kifayətdirmi?
Peyğəmbərlər xeyir ilə şəri də öyrədirdilər. Haqq Quran, Sünnə və sələfin fəhmi ilə ölçülür.
Şərdən və bidət əhlindən çəkindirmək barədə


Şeyx ibn Baz haqqında və şeyxin bidət əhli ilə oturmağının səbəbləri

(2-ci hissə) Cavab:


Təqlidin fəsadı. Sələfilərin bidət əhlinə münasibəti

(3-cü hissə) Cavab:


Bidət əhli ilə oturan 5 növ insan barədə


2-ci sual:
Bəziləri cavan elm tələbələrinə deyirlər ki, siz elmi öyrənin, amma müxaliflərin hizbi fikirlərini öyrənməyin, çünki elm öyrənsəniz onsuzda müxalifləri seçə biləcəksiniz.

(1-ci hissə) Cavab:


Peyğəmbərlər xeyir ilə şəri də öyrədirdilər. 
Haqq Quran, Sünnə və sələfin fəhmi ilə ölçülür.

(2-ci hissə) Cavab:


Şərdən və bidət əhlindən çəkindirmək barədə

(3-cü hissə) Cavab:


Bidət əhlindən danışılmasa, haqq və batil qarışacaq


3-cü sual:
Bəzi elm tələbələri mənhəcdə, xüsusən
cərh və təadil elmində böyük alimlərə müxalif olurlar
və bəraət kimi "kiminsə rəyinə tabe olmaq vacib deyil"
deyirlər. Onların tutduğu mövqe barədə nə deyə bilərsiniz?


(1-ci hissə) Cavab:


Məsələləri soruşmaq və dəqiqləşdirmək barədə


(2-ci hissə) Cavab:


"Kiminsə rəyinə tabe olmaq vacib deyil" - ümumi
və bir neçə (haqq və batil) məna verən kəlimələrdir.
Dəlilə əsəslanmış rəyə tabe olmaq vacibdir4-cü sual:
Mövqeyi bilinməyən biri haqqında soruşmaq, onu
araşdırmaq və imtahana çəkmək olarmı?


(4-cü hissə) Cavab:


Ehtiyac olduqda bir kimsəni imtahana çəkməyə dair dəlillər. 
İnsanın əsli zülm və cahillikdir.5-ci sual:
Elm əhlinin kitabından və ya dərsindən nəql etdikdə hansı
şəri qaydalara riayət olunmalıdır?


(1-ci hissə) Cavab:


Sələfilərdən nəql etdikdə riayət olunmalı qaydalar barədə(2-ci hissə) Cavab:


Sələfilərdən nəql etdikdə riayət olunmalı qaydalar barədə6-cı sual:
Bu şəxs bidət əhlindəndir və ya bu şəxs bidətçidir
ifadələrinin arasında fərq varmı?


25.10.16

Qamət "Nəvəvi sələfi deyil" deməsinə görə yox, bəziləri alimlərə gulat təcrih və s tənlərinə görə tövbə etməli

Onları haqqa qarşı batilləri birləşdirib

İnternetdə tanımadığım bir adamdan ərəb dili elmi ala bilərəmmi

Saleh dost Allahın nemətidir

Nicat Həşimov - Vasitiyyə əqidəsi


24.10.16

Əhli-Sünnə mənhəcində olmasan səni qəbul etməyəcəyik

Bunun harası cüzi xətadır?

Əhli sünnə vəl camaat

İmam Nəvəvi sələfi alimimizdir

Bu ixvanların növbəti hiyləsidir

Adilin danışığı Şeyx Muhamməd ibn Hədini alçaltmaq idi

Əli Həsən əl-Hələbi haqda sələfi alimlər

22.10.16

Hər hansı bir kəsi alimlərdən bəziləri bidətçi görür, bəzilərisə görmür

İmam Rabi ibn Hədi əl-Mədxali (Allah şeyxi qorusun) 

Sual:

Hər hansı bir kəsi alimlərdən bəziləri bidətçi görür, bəzilərisə görmür. Bəzi elm tələbələri də bu bidətçi görməyənin sözünü götürərsə, bu halda mənə bu tələbəyə inkar etmək icazəlidirmi?

Cavab: 

Bu hal bu günkü gündə sahədə mövcud olan və uzanıb gedən fitnələrdən biridir. Baxmayaraq cavanlardan çoxu haqqı bilirlər ki, bir kəsi bidətçi görməkdə və ya cərh etməkdə icmanın olması şərt deyildir. Əksinə, cərh və tədildə bir nəfərin sözü kifayətdir. Əgər bir kəsi bir neçə elm əhli cərh edər və ya bidətçi görərsə, haqqı axtaran müsəlmana bu kifayət etməlidir. Amma həva sahibinə isə heç bir şey kifayət etmir və gedib hörümçək torundan yapışırlar.

Ola bilsin ki, (elm əhlindən) bəziləri məşğul olduqları üçün bu cərhdən elmsiz qalmışlar. Lakin başqaları isə (onun halına, dediklərinə) baxıblar, öyrəniblər və biliblər ki, bu kəs cərh olunmuşdur, cərh olunmağa haqlıdır, çünki yalançıdır, çünki ədalətdən düşmüşdür, çünki alimlərə tən edir, çünki Sələfi mənhəcinə və əhlinə qarşı müqavimət göstərmək üçün xarab usullar, qaydalar icad edir. Bütün bunları bilib, sonra da heç edilməsi lazım olmayan nəsihətlər etdi, bəyanlar verdi və o da bunlardan öz döndərdikdən sonra bu kəsi bidətçi görməyə məcbur olmuşlar. Belə olduqda o hörümçək torundan yapışan kəsin hansı üzrü qalır?! Yalnız başlayır deməyə ki, "filankəs onu tərifləyib", "onun bidətçi olmasında icma etməyiblər".

Bu kəsi bidətçi görməyənlər iki qismdir:

Birinci qism: onun sözlərini öyrənməyənlərdir, bunlar üzrlüdürlər.

İkinci qism isə, onun dediklərini, qaydalarını öyrəniblər, sonra da gedib onun batillərini müdafiə edirlər. Bu insanlar onun bitillərini öyrəniblər, tanıyıb, biliblər, sonra da bu bidətçini himayə etməyə üz tutublar. Bu kəslərin heç bir qiyməti yoxdur.

Susanların susmağında heç bir hüccət yoxdur.

Hüccət o insanda olanları bəyan edib, onu cərh edənlərdədir. Haqqı götürmək insaflı kəsə vacib olan şeydir, çünki hüccət onlardadır. Yoxsa ki, hörümçək torundan yapışan kəslərdə Allahın qarşısında heç bir üzr yoxdur. Allah sizə bərəkət versin.

(Səhih Buxaridən fitnələr kitabının şərhi
166-cı dəqiqədən sonra)


Tural Yusubov.

Tural Yusubov - İmam Tahavi əqidəsi


İmam Tahavi əqidəsi


Müqəddimə və 1-ci üsul

13.10.16

Qamət Süleymanov - Tövhid kitabı

Mənsur Cəlilov - 3 əsas kitabının şərhi

Qamət Süleymanov - İslamdan çıxaran 10 məsələ
Технологии Blogger.