Mənhəcin əsasları

Titulo

Useyd Turabov - Ayələrin təfsiri

2. Bəqərə surəsi
3. Ali İmran surəsi


4. Nisa surəsi


5. Maidə surəsi
7. Əraf surəsi


9. Tövbə surəsi


11. Hud surəsi
13. Rad surəsi
14. İbrahim surəsi
15. Hicr surəsi
17. İsra surəsi
18. Kəhf surəsi

19. Məryəm surəsi20. Ta ha surəsi
22. Həcc surəsi
24. Nur surəsi
30. Rum surəsi

35. Fatir surəsi
36. Ya sin surəsi
37. Saffat surəsi
48. Fəth surəsi
56. Vaqiə surəsi
57. Hədid surəsi
59. Həşr surəsi

64. Talaq surəsi
71. Nuh surəsi
72. Cin surəsi
75. Qiyamə surəsi
90. Bələd surəsi
102. Təkasur surəsi
104. Huməzə surəsi
107. Maun surəsi


Blogger tarafından desteklenmektedir.