Mənhəcin əsasları

Titulo

Tural Yusubov - İmam ibn Cərir Tabarinin "Sarih sunna" risaləsinin şərhi - Yeni dərs


İmam ibn Cərir Tabarinin "Sarih sunna" risaləsinin şərhi 

_____

Risalə Əhli Sünnənin bəzi əqidə və mənhəc məsələlərindən danışır:
-qulların əməlləri; günah və itaətlər Allahın qəza və qədəri ilə olurmu, yoxsa quldan baş verirmi;

-iman məsələləri;

- Quran məsələsi: məxluq olub-olmaması;

- qulların qiyamət günü Allahı görməsi;

- "Quranla olan ləfzim məxluqdur" deməyə rəddiyyə;

Və sair məsələlərin şərhi.

Alləmə Zeyd Mədxalinin şərhi"Rafiqul-cunnə"Blogger tarafından desteklenmektedir.