Yeni dərslər üçün: http://abubakr-mescidi.com
Mənhəcin əsasları

Titulo

Yeni başlayanlar üçün ərəb dili dərsləri

"Durus lluğati-l-arabiyya li ğayri natiqinə bihə"
"Ərəbcə danışmayanlar üçün ərəb dili dərsləri"
1-ci kitab.
Müəllim: Elşən Şəkərov.


Blogger tarafından desteklenmektedir.