Mənhəcin əsasları

Titulo

Ənəs bin Malik (Allah ondan razı olsun) Peyğəmbərin (ona Allahın salavatı və salamı olsun) belə dediyini rəvayət edir:

“Bəndə qəbrində olarkən yeddi şeyin savabı ona çatar:

- Elm öyrədən
- Su çəkdirən
- Quyu qazıtdıran
- Xurma ağacı əkən
- Məscid tikən
- Quran öyrədən
- Onun üçün bağışlanma diləyən övlad böyüdən.”

(Həsəndir. Camiu əs-Səğir: 5915).

https://telegram.me/ImamAlbani
Blogger tarafından desteklenmektedir.