Mənhəcin əsasları

Titulo

İmam Əhməd demişdir: “Bizim anlayışımızda Sünnənin əsasları ... bidət əhliylə oturmağı tərk etmək və dini mübahisə və höcətləşmələri tərk etməkdir”.
Bax “Usulu-Ssunna”, 23.
Blogger tarafından desteklenmektedir.