Mənhəcin əsasları

Titulo

19.10.16

Qamət Süleymanov - Mumeyyiliyin Sələfi mənhəcinə qarşı cinayəti

Şeyx Ubeyd əl-Cəbirinin
"Cinayət ət-Təməyyi aləl-Mənhəcis-Sələf" - kitabı


1. Müqəddimə


2. Ön söz


1-ci sual:
Mumeyyilərə bidətçilərlə-hizbilərlə oturmamağı dedikdə cavabında "şeyx İbn Baz onlarla oturururdu" deyirlər.

(1-ci hissə) Cavab:
Şeyx ibn Baz haqqında və şeyxin bidət əhli ilə oturmağının səbəbləri
Sələfi mənhəcinə görə müxalif fikirləri öyrənmədən elm almaq kifayətdirmi?
Peyğəmbərlər xeyir ilə şəri də öyrədirdilər. Haqq Quran, Sünnə və sələfin fəhmi ilə ölçülür.
Şərdən və bidət əhlindən çəkindirmək barədə


Şeyx ibn Baz haqqında və şeyxin bidət əhli ilə oturmağının səbəbləri

(2-ci hissə) Cavab:


Təqlidin fəsadı. Sələfilərin bidət əhlinə münasibəti

(3-cü hissə) Cavab:


Bidət əhli ilə oturan 5 növ insan barədə


2-ci sual:
Bəziləri cavan elm tələbələrinə deyirlər ki, siz elmi öyrənin, amma müxaliflərin hizbi fikirlərini öyrənməyin, çünki elm öyrənsəniz onsuzda müxalifləri seçə biləcəksiniz.

(1-ci hissə) Cavab:


Peyğəmbərlər xeyir ilə şəri də öyrədirdilər. 
Haqq Quran, Sünnə və sələfin fəhmi ilə ölçülür.

(2-ci hissə) Cavab:


Şərdən və bidət əhlindən çəkindirmək barədə

(3-cü hissə) Cavab:


Bidət əhlindən danışılmasa, haqq və batil qarışacaq


3-cü sual:
Bəzi elm tələbələri mənhəcdə, xüsusən
cərh və təadil elmində böyük alimlərə müxalif olurlar
və bəraət kimi "kiminsə rəyinə tabe olmaq vacib deyil"
deyirlər. Onların tutduğu mövqe barədə nə deyə bilərsiniz?


(1-ci hissə) Cavab:


Məsələləri soruşmaq və dəqiqləşdirmək barədə


(2-ci hissə) Cavab:


"Kiminsə rəyinə tabe olmaq vacib deyil" - ümumi
və bir neçə (haqq və batil) məna verən kəlimələrdir.
Dəlilə əsəslanmış rəyə tabe olmaq vacibdir4-cü sual:
Mövqeyi bilinməyən biri haqqında soruşmaq, onu
araşdırmaq və imtahana çəkmək olarmı?


(4-cü hissə) Cavab:


Ehtiyac olduqda bir kimsəni imtahana çəkməyə dair dəlillər. 
İnsanın əsli zülm və cahillikdir.5-ci sual:
Elm əhlinin kitabından və ya dərsindən nəql etdikdə hansı
şəri qaydalara riayət olunmalıdır?


(1-ci hissə) Cavab:


Sələfilərdən nəql etdikdə riayət olunmalı qaydalar barədə(2-ci hissə) Cavab:


Sələfilərdən nəql etdikdə riayət olunmalı qaydalar barədəТехнологии Blogger.