Yeni dərslər üçün: http://abubakr-mescidi.com
Mənhəcin əsasları

Titulo

İbn Teymiyyənin “əl-Fətava əl-Kubra” (Kitəbu əs-Sünnə va əl-Bid`a) kitabındakı sual-cavablardan faydalarİBN TEYMİYYƏNİN HƏYATI. 1 - QURANI GƏTİRƏNDƏ AYAĞA QALXMAQ OLARMI?


1.(2) - QƏBRİN YANINDA QURAN QOYMAQ, OXUMAQ VƏ ŞAM YANDIRMAQ OLARMI?


2 - Quranla fala baxmaq olarmı? Camaatla yığışıb Quran oxumaq və dua etmək olarmı?

3-cü sual:
SAQQALDAN AĞ TÜK ÇIXARTMAQ OLARMI?
NAMAZDAN SONRA İMAMLA MƏMUNUN (imamın arxasında namaz qılanlar) DUA ETMƏSİ CAİZDİRMİ?

4-cü sual:
NAMAZDA AYƏLƏRİ FƏRQLİ QİRAƏTLƏRLƏ OXUMAQ OLARMI VƏ BİR NEÇƏ QİRAƏTİ BİLƏN BİR QİRAƏTİ BİLƏNDƏN ÜSTÜNDÜRMÜ?

5-ci sual:
BƏZİLƏRİ DEYİRLƏR Kİ, ƏLİ İBN ƏBU TALİB ƏHLİ BEYTDƏN DEYİL VƏ ONA SALAVAT ÇƏKMƏK BİDƏTDİR, ONLARA CAVABINIZ NƏ OLACAQ?


3-5.suallar - SAQQAL, NAMAZ, DUA və ƏHLİ BEYT ilə bağlı suallara cavablar


6-ALLAHDAN QEYRİSİNƏ BAŞ ƏYƏNİN HÖKMÜ NƏDİR?

7- BƏZİLƏRİ ETİQAD EDİRLƏR Kİ, ULDUZLARIN İNSANLARATƏSİRİ VƏ ƏLAQƏSİ (BAĞLILIĞI) VAR, BU CÜR ETİQADLARIN İSLAM DİNİ İLƏ ƏLAQƏSİ VARMI?


7-ci sualın cavabı (1-ci hissə)


7-ci sualın cavabı (2-ci hissə)


7-ci sualın cavabı (3-cü hissə)


7-ci sualın cavabı (4-cü hissə)

8 - ZÜLMÜN QADAĞAN OLUNMASI BARƏDƏ QÜDSİ HƏDİSİN ŞƏRHİ (QƏDƏR MÖVZUSU)


8-ci sualın cavabı (1-ci hissə)


8-ci sualın cavabı (2-ci hissə)


8-ci sualın cavabı (3-cü hissə)


8-ci sualın cavabı (4-cü hissə)


8-ci sualın cavabı (5-ci hissə)


8-ci sualın cavabı (6-cı hissə)


9 - Dindən danışarkən dinləyicilərin elmi səviyyəsi nəzərə alınırmı?


10 - Bəziləri deyirlər ki, şəriət bir çox məsələləri əhatə etmir bu doğrudurmu?


11-Bəziləri iddia edirlər ki, bir çox peyğəmbərlərin qəbirləri Dəməşqin məscidindədir, bu və eləcə də Əlinin qəbri haqqında səhih məlumat varmı?


12.(1) - Indiki xristian və yəhudilərin kəsdiyi əti yemək olarmı, yoxsa onlar müşrik hesab olunur?


12.(2) - Indiki xristian və yəhudilərin kəsdiyi əti yemək olarmı, yoxsa onlar müşrik hesab olunur?


13.(1) - Əl-Əqsa məscidini və peyğəmbərlərin qəbrini ziyarət etmək və nəzir demək olarmı?


13.(2) - Yeməklərin bərəkəti bişirildiyi məkandan asılıdırmı


14.(1) - Peyğəmbərə ﷺ düzgün tabeçilik necə olur? Namazın fəziləti haqqında


14.(2) - Ən əfzəl əməllər barədə varid olan hədislərin şərhi


14.(3) - Ağlını itirənin bu halda etdiyi əməlləri sayılmır


15.(1) - Aşura gününü matəm və ya bayram kimi qeyd etməyin dində əsli varmı?


15.(2) - MÜSİBƏTLƏR BAŞ VERƏNDƏ NƏ ETMƏK LAZIMDILR?


15.(3) - Bidətin fəsadları barədə


15.(4), 16 - Aşura günü oruc tutmaq, Dəlilə tabeçilik və təqlid barədə


Blogger tarafından desteklenmektedir.